Reinvent Your KitchenStart The Process Here

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี https://nattanintummawitmetee2.blogspot.com/; เว็บไซต์ ณัฐนินนท์ ธรรมวิทย์เมธี ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนรายงานว่า ที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนหรือเอ็นพีซีโหวตด้วยคะแนนถล่มทลายอนุมัติให้สร้างจุดตรวจข้ามแดนจุดเดียวสำหรับคนที่เดินทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกง เขตปกครองและบริหารพิเศษของประเทศจีน

แผนงานนี้จะการสร้างท่าเรือที่สถานีรถไฟเวสต์เกาลูนในฮ่องกง เป็นส่วนหนึ่งของเส้นรถไฟความเร็วสูงเชื่อมนครกว่างโจว เสิ่นเจิ้น และฮ่องกง เอ็กซ์เพรสลิงก์หรือเส้นเอ็กซ์อาร์แอล

การสร้างจุดตรวจเพียงจุดเดียวช่วยเร่งให้การข้ามพรมแดนเร็วขึ้น เพราะคนเดินทางไปมาระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงสามารถข้ามจุดตรวจเพียงหนึ่งครั้งแทนที่จะเป็นสองครั้ง

นอกจากนี้จีนแผ่นดินใหญ่และคณะบริหารพิเศษฮ่องกงจะควบคุมดูแลทั้งขาเข้า-ออกที่ท่าเรือให้เสร็จสิ้น อาทิ การตรวจคนเข้าเมือง การตรวจด้านศุลกากร ตลอดจนสัมภาระส่วนตัวของผู้เดินทางด้วย

จีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงลงนามข้อตกลงนี้เมื่อเดือนที่แล้ว นับเป็นขั้นแรกจากทั้งหมด 3 ขั้น ขณะนี้ดำเนินถึงขั้นที่สองคือให้สภาประชาชนแห่งชาติของจีนพิจารณาและอนุมัติ หลังจากนั้นให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มกระบวนการทางกฎหมายท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การดำเนินการตามข้อตกลง

เส้นรถไฟความเร็วสูงเอ็กซ์อาร์แอลในส่วนของฮ่องกงมูลค่าก่อสร้าง 353,000 ล้านบาท คาดเปิดให้ใช้บริการได้ในเดือนก.ย.ปีหน้า เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศซึ่งมีระยะทางทั้งหมด 20,000 กิโลเมตร คาดว่าจะพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างฮ่องกงกับเมืองต่างๆในจีนแผ่นดินใหญ่ โดยเฉพาะเมืองในมณฑลกวางตุ้ง ทางใต้ของประเทศ

"สำหรับเหตุผลที่เลือกสถานีเวสต์เกาลูน นับจากปี 2553 รัฐบาลกลางและคณะผู้บริหารฮ่องกงเจรจากัน 30 ครั้ง ได้วิจัยและหารือกันหลายรอบมาก จนในที่สุดตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ว่าจะสร้างท่าเรือที่สถานีรถไฟในเขตเวสต์เกาลูนของฮ่องกง โดยคิดว่าสมเหตุสมผลและเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุด"

onebigtent.org นายหวง หลิวชวน รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการในฮ่องกงและมาเก๊าของคณะกรรมการนายกรัฐมนตรีกล่าวและว่า นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการเดินทาง อำนวยผลประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม นำไปสู่การไปมาหาสู่ของคน รวมถึงการค้าระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงด้วย

Free Conceptual Floor Plan
Contact Us Today and we will set up an in-house consultation with a free Conceptual Floor Plan!
Click Here
View Our Portfolio
Guaranteed
Bar
Text Line Click Any of the Services Below For More Information

At Squan Custom Builders, we pride ourselves on providing

At Squan Custom Builders, we pride ourselves on providing

At Squan Custom Builders, we pride ourselves on providing

At Squan Custom Builders, we pride ourselves on providing

Bar
The Jersey Shope         Our Contractors         New Jersey